We Make Your Software Work

รายละเอียดการติดต่อ

ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอรับคำปรึกษา และข้อมูลบริการด้านไอทีของเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ลานนาซอฟท์เวิร์ค จำกัด
191 อาคารศิริพานิช, ชั้น 3, 3H, 3F
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200

  สำนักงานกรุงเทพ

  บริษัท ลานนาซอฟท์เวิร์ค จำกัด
  161/5 ชั้น 3
  ถนน เทศบาลนิมิตรเหนือ
  แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900