We Make Your Software Work

Problems Solved

หน้าที่หรือธุรกิจของเราคือการแก้ปัญหา นี่คือบางตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจหรือองค์กรที่เราได้ช่วยแก้ปัญหา
legalzoom.com

Website Development, Application Development & Staff Augmentation

บริษัท LegalZoom.com, Inc. ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ในการนำเสนอบริการด้านกฎหมาย แก่ลูกค้าหลายล้านรายในสหรัฐฯและแคนาดา โดยมียอดรายได้กว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

worksearch.com

Website Development

ลานนาซอฟท์เวิร์ค ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะก้าว สู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ทำงานร่วมกับพวกเขาโดยหลังจากทีมงานได้รับมอบโครงการ จากนั้นทีมงานก็ทำเสมือนเป็นงานของตัวเอง ผมไม่ต้องติดตามงานหรือมองย้อนกลับไปอีกเลย ผมได้แนะนำ ลานนาซอฟท์เวิร์ค ให้กับเพื่อนร่วมธุรกิจของผมหลายคน

College Of Management Mahidol University

Website Development & Application Development

ผมรู้สึกประทับใจกับการตอบสนองในการทำงานอย่างรวดเร็วของ ลานนาซอฟท์เวิร์ค ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความรับผิดชอบและสามารถเสนอโซลูชั่นที่ดีให้กับเรา

Samui Eco-point – ETE

Mobile App Development

ผมมองหาทางเลือกหลายทาง ทั้งในกรุงเทพฯและเชียงใหม่ก่อนที่จะเลือกลานนาซอฟท์เวิร์ค สำหรับโครงการนี้ เนื่องจากคุณภาพของงานที่จะได้รับ ความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการตอบสนองกับความต้องการสูงของเราลานนาซอฟท์เวิร์ค ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา ผมไม่ลังเลเลยที่จะแนะนำลานนาซอฟท์เวิร์ค ให้กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมธุรกิจของผมทุกคน

Other Problem Solved Cases

Testimonial Videos