We Make Your Software Work
MOBILE APP DEVELOPMENT

การพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ

เราสร้างแอป iOS และ Android ให้กับหลายอุตสาหกรรม มานานกว่าเจ็ดปี จากแอปพลิเคชัน Native ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียด จนถึงการพัฒนาข้ามแพลตฟอร์มที่ประหยัดเวลา เราสามารถทำให้โปรเจกต์ แอพพลิเคชั่นมือถือของคุณ เกิดขึ้นได้

The Dependable Name

เราแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนอยู่สม่ำเสมอ เราภูมิใจในผลงานของเราที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ประวัติการทำงานที่ยอดเยี่ยม และการสร้างชื่อเสียงให้บริษัท โดยได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้นจากลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

Ready when you need

เรามีประสบการณ์ในการส่งมอบ Mobile app development solutions ที่มีความเชี่ยวชาญและกว้างขวาง รวมกับการรับประกันการส่งมอบงานที่ตรงเวลาของเรา คุณจึงมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันมือถือของคุณจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ

เราพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ ให้เหมาะสำหรับโทรศัพท์ iPhone และ Android. บน iOS เราได้พัฒนาแอปพลิเคชันทุกเวอร์ชัน โดยใช้ภาษา Swift เขียนโปรแกรม- จนถึงSwift 4 เวอร์ชันปัจจุบัน. สำหรับฐานโค้ดเก่า ๆ เรามีประสบการณ์มากมายกับ Objective-C และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างได้อย่างดีเช่นกัน นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์มากมายในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Android ของ Java

Do you need that app on both platforms now?

คุณต้องการแอปพลิเคชันที่ ทำงานได้บนทั้งสองแพลตฟอร์มหรือไม่? เราสามารถสร้างโดยใช้ cross-platform เช่น Ionic/Cordova และ React Native ตามความเหมาะสม

Native Apps

  • iOS
  • Android

Cross-platform Apps

  • Ionic / Cordova
  • React Native

Connecting to 3rd party APIs

Mobile apps หรือแอปพลิเคชันมือถือ น้อยมากที่จะสามารถทำงานได้โดยลำพัง เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์จำเป็นต้องเชื่อมแอปพลิเคชันมือถือกับ social media networks, ช่องทางการชำระเงินต่างๆ หรือแอพพลิเคชัน ERP หรือ CRM ของคุณ เรามีประสบการณ์ ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือ กับ API จำนวนมาก ของฝ่ายที่สาม

Native Apps

  • Financial services APIs
  • Enterprise ERP APIs
  • CRM APIs

Cross-platform Apps

  • Social networks
  • Payment gateways
  • GPS Locator services / Google Maps