We Make Your Software Work

ลานนาซอฟท์เวิร์ค ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะก้าว สู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ทำงานร่วมกับพวกเขาโดยหลังจากทีมงานได้รับมอบโครงการ จากนั้นทีมงานก็ทำเสมือนเป็นงานของตัวเอง ผมไม่ต้องติดตามงานหรือมองย้อนกลับไปอีกเลย ผมได้แนะนำ ลานนาซอฟท์เวิร์ค ให้กับเพื่อนร่วมธุรกิจของผมหลายคน

Kenny Berger

CEO

Website Development

แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของ WorkSearch.com มาจาก คุณ Kenny Berger ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนหน้านี้เค้าเจอกับความยุ่งยากในการจ้างงาน สำหรับธุรกิจอื่น ๆ ของเขา การที่จะหาบุคลากรที่มี พรสวรรค์และมีศักยภาพจากออนไลน์ เพื่อจ้างงาน กลายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ภารกิจของเขาคือการหาช่องทางที่เรียบง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาไม่แพง และเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ คนที่ต้องการจ้างงานและคนหางาน สามารถติดต่อกันอย่างง่ายดาย ในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย

ปัญหาคือ แม้กลไกหลักของระบบได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ แต่หลังจากนั้นมีบริษัท พัฒนาซอฟต์แวร์ สองแห่งได้ลองพยายามแต่ไม่สามารถส่งมอบงานส่วน front-end or website ได้ คุณ Berger รู้สึกหมดกำลังใจและค้นหาพันธมิตรที่จะสามารถทำให้วิสัยทัศน์ของเขาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ทางออกที่ลานนาซอฟท์เวิร์คได้ทำคือทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณ Berger เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และเห็นภาพเว็บไซต์ตามที่เค้าต้องการ โดยทำงานตามข้อกำหนดทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่เกิดข้อผิดพลาดซ้ำเหมือนก่อนหน้านั้น ในขณะเดียวกันก็ยังใช้ ระบบหลังบ้านที่มีอยู่เป็นฐาน คุณBerger ได้เดินทางมาประเทศไทยหลายสัปดาห์ ใช้เวลาทำงานแบบเข้มข้น ร่วมกับทีมออกแบบของลานนาซอฟท์เวิร์ค และหลังจากนั้น บริษัทก็สร้างความฝันของเขาให้เกิดขึ้น

ลานนาซอฟท์เวิร์ค ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะก้าว สู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ทำงานร่วมกับพวกเขาโดยหลังจากทีมงานได้รับมอบโครงการ จากนั้นทีมงานก็ทำเสมือนเป็นงานของตัวเอง ผมไม่ต้องติดตามงานหรือมองย้อนกลับไปอีกเลย ผมได้แนะนำ ลานนาซอฟท์เวิร์ค ให้กับเพื่อนร่วมธุรกิจของผมหลายคน

คุณ Kenny Berger, CEO